Elektrotehnoloģiju datorvadība

Elektrotehnoloģiju datorvadības studijas sniedz zināšanas par elektrisko tehnoloģiju darbības teorētiskajiem un praktiskajiem principiem, energoelektronikas iekārtu projektēšanu, elektrisko tehnoloģiju automatizāciju un automatizācijas sistēmu praktisko izveidi.

Elektrotehnoloģijas ir mūsdienu sabiedrības neatņemama dzīves sastāvdaļa, tādēļ elektrotehnoloģiju inženieri ir ļoti pieprasīti speciālisti. Studējot elektrotehnoloģiju datorvadību, Tu iegūsi izpratni par elementiem, kas ir datoru un citu mūsdienu ierīču pamatā.

Iegūstamais grāds: Profesionālais bakalaura grāds elektrotehnikā, elektroinženiera kvalifikācija 

Studiju ilgums: 4 gadi pilna laika studijas; 5 gadi nepilna laika studijas 

Studiju norises vieta: Cēsis

Budžeta vietas: 6

Mācību maksa gadā: 1800 EUR pilna laika studijas; 1400 EUR nepilna laika studijas

 

Studiju saturs

STUDIJU PROCESĀ TU:

  • Apgūsi, kā efektīvi pielietot skaitļošanas tehniku uzdevumu risināšanai un automatizācijas sistēmu izveidei;
  • Iemācīsies risināt praktiskus elektrotehniskos uzdevumus projektu līmenī;
  • Iegūsi izpratni par elektrotehnisko iekārtu uzbūvi, darbības principiem un automatizāciju;
  • Iemācīsies risināt elektrotehnisko iekārtu automatizācijas uzdevumus projektu līmenī;
  • Iegūsi izpratni par elektroenerģētiskajiem aspektiem;
  • Apgūsi darba organizāciju, sociālos un ekonomiskās darbības principus.

Studiju priekšmeti

Elektrība un magnētisms
Programmēšanas valodas datortehnoloģijās
Elektroapgāde
Modernās ražošanas tehnoloģijas
Elektriskās mikromašīnas
Datoru pielietošana tehnoloģisko procesu automatizācijā
Mehānika
Energoelektronika
Digitālā elektronika
Ražošanas procesu automatizācija
Enerģētikas pamati
Automatizētie elektrotehnoloģiskie procesi u.c.

Vairāk par studiju programmu un apgūstamajiem priekšmetiem: Studiju programma “Elektrotehnoloģiju datorvadība”

Karjeras iespējas

Pabeidzot studijas, Tu varēsi strādāt par elektrotehniķi dažādos uzņēmumos,  veikt elektromontāžas un automatizēto elektroiekārtu ekspluatācijas un uzraudzības darbus.

Studiju process

Studiju process tiek realizēts lekciju, praktisko nodarbību un laboratorijas darbu veidā. Liels īpatsvars studiju procesā ir studenta patstāvīgajam darbam. Uzņēmumos notiek prakses – iegūto teorētiskos zināšanu nostiprināšanai ar elektroinženieriem nepieciešamām praktiskajām iemaņām.
Studiju noslēgumā studenti izstrādā un aizstāv diplomdarbu.

Studentu pieredze

Kristaps Sekacis, 3. kurss 

Kādai konkrētai tehnoloģijai tiek piešķirta datora vadība, piemēram, automātiskā veļas mašīna, mēs nospiežam konkrētas pogas un slēdžus, procesors saprot ko mēs gribam, un programma sāk darbu. Es mācos saprast šos procesus, lai spētu pats izgatavot kādu ierīci, kurai tiktu pielietots procesors un tā darbotos automātiski bez manas patstāvīgas uzraudzības.

Šo studiju programmu izvēlējos, jo vēlētos būt universāls. Esmu ieguvis namdara specialitāti un domāju, ka ir tikai loģiski, ja labs namdaris spēj pats “savilkt” vadus un padarīt ikdienu vienkāršāku un interesantāku, ja, strādājot ar koku, spēj pielietot tehnoloģijas savā labā.

Rūpnīcās un autobūves uzņēmumos lielākā daļa procesu ir automatizēti – visu vada dators, kas ir krietni precīzāks un ātrāks par cilvēku. Mūsdienās tieši kvalitāte un kvantitāte ir tas, kas visu padara ātrāku un vienkāršāku. Protams, nevar noliegt arī roku darba neatkārtojamās īpašības. Manuprāt, šī studiju programma man dos plašas iespējas gan Latvijas uzņēmumos, gan ārzemēs, jo principā viss balstās uz elektrību un datorvadību, šai nozarei ir milzīgs potenciāls.