UZŅEMŠANA 2017./2018. STUDIJU GADĀ

No 24. jūlija atsevišķās studiju programmās vēl ir iespējams pieteikties studijās par budžeta līdzekļiem un studijām par maksu.

Koledžas līmeņa studijām studiju programmās:
«Datorsistēmas, ar specializāciju mobilo lietotņu izstrādē»
«Uzņēmējdarbība un vadīšana»

Bakalaura studiju programmām:
«Enerģētika un elektrotehnika»
  «Elektrotehnoloģiju datorvadība».

Lai pieteiktos pilna laika studijām, zvaniet tālr. 29114511, 29266503

Nepilna laika (neklātienes studijām) pieteikties var no 14.08. līdz 30.08. plkst. 10 – 16 klātienē RTU Cēsu filiālē, Piebalgas ielā 3.

Bakalaura studiju programmās:
«Enerģētika un elektrotehnika»
 «Elektrotehnoloģiju datorvadība»

Vairāk informācijas tel. 29114511

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI PILNA LAIKA STUDIJĀM

Ja vidējā izglītība iegūta sākot no 2004. gada, konkurss uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās notiek pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem.

Studiju programmā: «Enerģētika un elektrotehnika», «Elektrotehnoloģiju datorvadība» un «Datorsistēmas»
Iestājnosacījumi:
centralizētie eksāmeni:​
MATEMĀTIKĀ
FIZIKĀ vai SVEŠVALODĀ.

Studiju programmā: «Uzņēmējdarbība un vadīšana»
Iestājnosacījumi:
2 centralizētie eksāmeni no šādiem mācību priekšmetiem:​
MATEMĀTIKA,
FIZIKA,
LATVIEŠU VALODA,
SVEŠVALODA.

Studētgribētāji, kas vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, piedalās kopējā konkursā uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās, pamatojoties uz sekmīgām (ne zemākām par 4) vidējās izglītības dokumenta atzīmēm.

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI NEPILNA LAIKA (NEKLĀTIENES) STUDIJĀM

Pieteikšanās studijām no 14. augusta līdz 18. augustam plkst. 10 – 16

Nepieciešamies dokumenti: pase kopija, atestāta (diploma) un atzīmju izraksta kopija (dokumentu oriģināli jāuzrāda).
Ja kādā no iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds vai vārds kā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments un jāiesniedz dokumenta kopija, kas apliecina uzvārda vai vārda maiņu (piem. laulību apliecības kopija).

Pilnvarojot citu personu, pilnvarotajai personai jāuzrāda  notariāli apstiprināta pilnvara, piesakāmā personības apliecinoša dokumenta kopija un piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu kopijas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).

Piesakoties studijām, jāmaksā reģistrācijas maksa 30 EUR apjomā. Bāreņi ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).

Centralizētie eksāmeni un iestājpārbaudījumi

Ja vidējā izglītība iegūta sākot no 2004. gada, konkurss uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās notiek pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem. Nepieciešamie centralizētie eksāmeni atšķiras starp fakultātēm un programmām.

Studētgribētāji, kas vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, piedalās kopējā konkursā uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās, pamatojoties uz sekmīgām (ne zemākām par 4) vidējās izglītības dokumenta atzīmēm.

Studiju programmas