TĀLĀKIZGLĪTĪBA, Universitāte klausītājiem

RTU Cēsu filiālē iespējams apgūt atsevišķus studiju programmu kursus klausītāju statusā.

Lai pieteiktos atsevišķu studiju kursu apguvei, jāizvēlas kāds no studiju programmās piedāvātajiem studiju priekšmetiem – RTU Cēsu filiālē apgūstmāmie studiju programmu kursi un apraksti:

Uzņēmējdarbība un vadīšana

 • Lietišķā komunikācija   2 kredītpunkti
 • Speciālā angļu valoda (2.kurss uzņēmēji)  2 kredītpunkti
 • Tirgzinības   3 kredītpunkti
 • Tirgzinību plānošana    3 kredītpunkti
 • Mazum- un vairumtirdzniecības vadīšana   4 kredītpunkti
 • Projektu vadīšana  2 kredītpunkti
 • Starptautiskās tirgzinības   3 kredītpunkti
 • Patērētāju uzvedība tirgū   2 kredītpunkti
 • Pārdošanas vecināšana   2 kredītpunkti
 • Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana  2 kredītpunkti
 • Ekonomikas pamati  2 kredītpunkti
 • Jaunās produkcijas tirgzinības  2 kredītpunkti
 • Uzņēmējdarb.org. un plānošana 2/2  2 kredītpunkti
 • Saimnieciskās un darba tiesības  3 kredītpunkti
 • Ekonomiskā statistika  2 kredītpunkti
 • Ekomomika  3 kredītpunkti
 • Kvalitātes vadīšana  2 kredītpunkti
 • Angļu valoda (uzņēmējiem)  2  kredītpunkti
 • Grāmatvedība  3 kredītpunkti

Datorsistēmas, mobilo lietotņu izstrāde

 • Datortīkli   2 kredītpunkti
 • Lietojumprogrammatūra  2 kredītpunkti
 • Datu bāzu tehnoloģijas  2 kredītpunkti
 • Datorsistēmu uzbūve  4 kredītpunkti
 • Operētājsistēmas  2 kredītpunkti
 • Digitālās elektronikas pamati  2 kredītpunkti
 • Informācijas sistēmu izstrāde  2 kredītpunkti
 • Lielās datu bāzes  2 kredītpunkti
 • Programmēšanas valodas    2 kredītpunkti
 • Darba aizsardzība un ergonomika  2 kredītpunkti
 • Uzņēmējdarbības pamati  2 kredītpunkti
 • Objektorientētā programmēšana (online no Rīgas) 4 kredītpunkti
 • Perifērijas ierīces (pamatkurss) 2 kredītpunkti
 • Programmatūras inženierija  2  kredītpunkti
 • Tīkla operētājsistēmas 2 kredītpunkti
 • Angļu valoda (programmētājiem)  2  kredītpunkti
 • Matemātika (datoriem) 2  kredītpunkti
 • Darba aizsardzība un ergonomika  2 kredītpunkti

Elektrotehnoloģiju datorvadība un Enerģētika un elektrotehnika

 • Elektronu ierīces  3  kredītpunkti
 • Digitālās elektronikas pamati  2  kredītpunkti
 • Elektrotehnoloģiskās iekārtas  5  kredītpunkti
 • Programmatūras inženierija  2  kredītpunkti
 • Skaitliskās metodes elektroinženieru uzdevumu datorrealizācijai  2 kredītpunkti
 • Elektrotehnikas teorētiskie pamati  6 kredītpunkti
 • Elektrisko mērījumu pamati  3 kredītpunkti
 • Fizika  3  kredītpunkti
 • Ievads specialitātē elektrotehnoloģiju datorvadība  2  kredītpunkti
 • Darba aizsardzība  1  kredītpunkti

Lai reģistrētos atsevišķam studiju kursam nepieciešams:

 • iesniegt pieteikumu RTU Cēsu filiālē;
 • uzrādīt vidējās izglītības dokumentu;
 • uzrādīt personu apliecinošu dokumentu;
 • veikt apmaksu priekšmeta apguvei (atkarībā no kredītpunktu apjoma).

Maksu par priekšmeta apguvi aprēķina, reizinot kredītpunktu skaitu ar maksu par vienu kredītpunktu.

Maksa par vienu kredītpunktu 2016./2017. akadēmiskajā gadā

Uzņēmējdarbība un vadīšana               40EUR
Enerģētika un elektrotehnika               45EUR
Elektrotehnoloģiju datorvadība           45EUR
Datorsistēmas                                         45EUR

Pēc studiju kursa apguves un veiksmīgi nokārtota gala pārbaudījuma, klausītājam tiek izsniegts RTU Tālākizglītības apliecība par apgūto priekšmetu (var saņemt arī sertifikātu kā pielikumu apliecībai).

Pieteikties atsevišķu studiju kursu apguvei var rakstot uz e-pasta adresi cesis@rtu.lv vai zvanot uz tālr. 64119003