TĀLĀKIZGLĪTĪBA

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSI

RTU Cēsu filiāle piedāvā dažādus tālākizglītības kursus.

RTU Cēsu filiālē ikvienam interesentam iespējams apgūt atsevišķus studiju programmu kursus inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs.

Kursu apgūšana Atvērtajā universitātē sniedz iespēju:

– gūt vai papildināt zināšanas konkrētajā nozarē;
– apgūt tikai sev interesējošos mācību kursus;
– iepazīt studiju saturu un programmu.

Lai pieteiktos atsevišķu studiju kursu apguvei, jāizvēlas kāds no studiju programmās piedāvātajiem studiju priekšmetiem.

Studiju programmu kursi un to apraksti 2019. gada pavasara semestrī:

Uzņēmējdarbība un vadīšana

 

Datorsistēmas, mobilo lietotņu izstrāde

Lai reģistrētos atsevišķam studiju kursam nepieciešams:

  • iesniegt pieteikumu RTU Cēsu filiālē;
  • uzrādīt vidējās izglītības dokumentu;
  • uzrādīt personu apliecinošu dokumentu;
  • veikt apmaksu priekšmeta apguvei (atkarībā no kredītpunktu apjoma).

Maksu par priekšmeta apguvi aprēķina, reizinot kredītpunktu skaitu ar maksu par vienu kredītpunktu.

Maksa par vienu kredītpunktu 2018./2019. akadēmiskajā gadā

Uzņēmējdarbība un vadīšana               40EUR
Enerģētika un elektrotehnika               45EUR
Elektrotehnoloģiju datorvadība           45EUR
Datorsistēmas                                         45EUR

Pēc studiju kursa apguves un veiksmīgi nokārtota gala pārbaudījuma, klausītājam tiek izsniegts RTU Tālākizglītības apliecība par apgūto priekšmetu (var saņemt arī sertifikātu kā pielikumu apliecībai).

Pieteikties atsevišķu studiju kursu apguvei var rakstot uz e-pasta adresi cesis@rtu.lv vai zvanot uz tālr. 64119003