UZŅEMŠANA RTU CĒSU FILIĀLĒ

Studē RTU Cēsu filiālē un iegūsti darba tirgū pieprasītu augstāko izglītību, lielisku studiju vidi, iespēju īstenot savas idejas un uzņēmējdarbības ieceres jau studiju procesā.

Līgumu slēgšana studijām par valsts budžeta līdzekļiem: 24. jūlijā plkst. 10.00–12.00 un 25. jūlijā plkst. 10.00–12.00 vai no 3. septembra. 

Reģistrēšanās studijām par maksu (pilna laika, nepilna laika (vakara un neklātienes)) līdz 24. augustam darba dienās plkst. 9–12.

Pieteikšanās bakalaura studijām pēc 1. līmeņa profesionālās izglītības (koledžas) iegūšanas.

Konsultācijas par studiju iespējām un uzņemšanas nosacījumiem var saņemt, zvanot par tālruni + 371 64119003.

Reģistrējoties studijām RTU Cēsu filiālē, jāierodas klātienē Piebalgas ielā 3, līdzi ņemot (oriģinālu uzrādīt):

Nepieciešami dokumenti:
Piesakoties studijām un apstiprinot pieteikumu klātienē, līdzi jāņem (oriģinālu uzrādīt, kopiju iesniegt):
1. Derīga pase vai ID karte;
2. Reģistrācijas maksas apliecinājums (izdruka no interneta bankas) vai var apmaksāt uz vietas interneta bankā. Maksa  30eur.
3. Iepriekšējās izglītības atestāts vai diploms;
4. Pielikums – sekmju izraksts;
5. CE sertifikāti;
6. Laulības apliecība, ja dokumenti ir ar citu uzvārdu.

Reģistrācijas maksas apmaksu 30€ apmērā var veikt atbilstoši noteiktai kārtībai: reģistrācijas maksas kārtība.