UZŅEMŠANA RTU CĒSU FILIĀLĒ

Studē RTU Cēsu filiālē un iegūsti darba tirgū pieprasītu augstāko izglītību, lielisku studiju vidi, iespēju īstenot savas idejas un uzņēmējdarbības ieceres jau studiju procesā.

Nepieciešami dokumenti:
Piesakoties studijām un apstiprinot pieteikumu klātienē, līdzi jāņem (oriģinālu uzrādīt, kopiju iesniegt):
1. Derīga pase vai ID karte;
2. Reģistrācijas maksas apliecinājums (izdruka no interneta bankas) vai var apmaksāt uz vietas interneta bankā. Maksa  30eur.
3. Iepriekšējās izglītības atestāts vai diploms;
4. Pielikums – sekmju izraksts;
5. CE sertifikāti;
6. Laulības apliecība, ja dokumenti ir ar citu uzvārdu.

Reģistrācijas maksas apmaksu 30€ apmērā var veikt atbilstoši noteiktai kārtībai: reģistrācijas maksas kārtība.

Konsultācijas par studiju iespējām un uzņemšanas nosacījumiem var saņemt, zvanot par tālruni + 371 64119003