STUDIJU PROGRAMMAS

RTU Cēsu filiālē tiek īstenotas darba tirgū pieprasītas studiju programmas, kas nodrošinās absolventam pilnvērtīgas karjeras iespējas.