Materiālu tehnoloģija un dizains

Materiālu tehnoloģiju un dizaina studiju programma ar specializāciju koka dizains un tehnoloģijas (interjers) aptver visu produkta izgatavošanas ciklu, sākot no produkta koncepcijas izveides, tirgus izpētes, kompozicionālo, konstruktīvo un tehnoloģisko risinājumu izstrādes, materiālu studijām līdz to izgatavošanai, reklāmas un pārdošanas stratēģijas izvēlei.

Iegūstamais grāds: Profesionālais bakalaura grāds materiālu tehnoloģijā un dizainā, produkta dizainera kvalifikācija

Studiju ilgums: 4 gadi pilna laika studijas

Mācību gada maksa: 1800 EUR

 

Iestājpārbaudījumi zīmēšanā 13.07.2017. plkst. 9.00
Konsultācijas pirms eksāmena zīmēšanā  5., 6. un 7. jūlijā, plkst. 13.30–15.00.

! Iestājpārbaudījumu un konsultāciju vieta: Ķīpsalas iela 6, 435.kab., Rīgā

Iestājpārbaudījuma zīmēšanā nolikums (Materiālu tehnoloģija un dizains)

Studiju saturs

STUDIJU PROCESĀ TU:

  • Iemācīsies izstrādāt produktu un/vai to kolekciju konceptuālos risinājumus atbilstoši patērētāja vajadzībām un projekta/tirgus prasībām;
  • Iemācīsies vizualizēt konceptuālo risinājumu skices rasējumos, maketos/paraugos un veikt 3-dimensiju vizualizācijas digitālajās vidēs;
  • Iemācīsies izmantot informācijas tehnoloģijas, progresīvas projektēšanas tehnoloģijas;
  • Iegūsi prasmes analizēt un prognozēt modes attīstības tendences, veikt produkta estētisko, materiāltehnisko, funkcionālo un ekonomisko analīzi;
  • Apgūsi kā plānot, veikt un vadīt materiālu saderības;
  • Apgūsi kā veikt tirgus un citus nepieciešamos pētījumus, analizēt nozares vadošās tehnoloģijas, sekot jauno tehnoloģiju attīstībai un tendencēm, izprast savstarpēji saistītos darbu procesus.

Studiju priekšmeti

Koksnes mācība
Koka izstrādājumu konstruēšana
Koka izstrādājumi un tehnoloģija
Darba procesu projektēšana
Objektu grafiskā analīze un vizualizācija
Mākslinieciskā jaunrade
Telpas projektēšana un dizains
Tēla dizains
Interjera projekta vadīšana
Informācijas tehnoloģija
Grafiskās analīzes pamati
Lietišķo kompozīciju veidošana
Kvalitātes nodrošināšana
Amatniecības un dizaina stratēģija

Karjeras iespējas

Dizains ir nozīmīgs dažādos produkta ražošanas procesa posmos, tādēļ dizaineris var strādāt gan dizaina studijās un aģentūrās, gan darboties konkrētā uzņēmumā vai strādāt individuāli.
Dizainera kompetence spēj nozīmīgi paaugstināt produkta vai produktu klāsta kvalitāti un konkurētspēju, izstrādājot produkta funkcionālās, tehniskās un estētiskās kvalitātes. Dizaineris ieņem centrālo pozīciju jaunu produktu vai pakalpojumu izstrādes gaitā, piedāvājot inovatīvus risinājumus. Dizaina izstrāde lielākoties norisinās multisdisciplinārā komandā, kur radošā un inovatīvā dizaina izstrādes procesā ir iesaistīti dažādi partneri.