Elektrotehnoloģiju datorvadība, lietu internets

lietu internets

Elektronikas inženierzinātnes aptver plašu nozaru spektru, gandrīz ikviena ierīce, ko izmantojam ikdienā, ietver elektronikas komponentus. Zināšanas un potenciāls, ko elektronikas inženieri spēj sniegt un radīt, ir augsti novērtēts un pieprasīts darba tirgū.

Ciešā saiknē ar elektronikas inženierzinātni ir lietu interneta sistēma. Tās nozīmīgums dažādās nozares kļūst arvien būtiskāks: enerģētikas, transporta, ražošanas, lauksaimniecības, veselības un drošības.
Lietu internets ir objekta ar objektu un/vai vides mijiedarbība ar viedo tīklu starpniecību. Tas nodrošina arvien plašākas iespējas iekārtām un sensoriem, kas iebūvēti objektos, komunicēt savā starpā.
Pieprasījums pēc speciālistiem, kuru zināšanas un prasmes elektronikas, programmēšanas, komunikācijas un dizaina jomā var nodrošināt un attīstīt šādu sistēmu, kļūst arvien aktuālāks. 

Studējot Elektrotehnoloģiju datorvadību studenti:

 • gūst zināšanas par elektrisko tehnoloģiju darbības teorētiskajiem un praktiskajiem principiem
 • apgūst elektroniku, elektromagnētismu un datorvadību
 • gūst prasmes energoelektronikas iekārtu projektēšanā, elektrisko tehnoloģiju automatizācijā un automatizācijas sistēmu praktiskajā izveidē
 • apgūst elektroiekārtu projektēšanu
 • apgūst mikrokontrolleru un mikroprocesoru programmēšanu
 • apgūst programmēšanas valodas
 • apgūst sensoru pielietošanu
 • apgūst komunikācijas kanālus un datu glabāšanu
 • gūst zināšanas industriālajā dizainā
 • apgūst prototipēšanu
Iegūstamais grāds: Profesionālais bakalaura grāds elektrotehnikā, elektroinženiera kvalifikācija 
Studiju ilgums: 4 gadi pilna laika studijas; 5 gadi nepilna laika neklātienes studijas
Studiju norises vieta: Cēsis
Budžeta vietas: 9
Mācību maksa gadā: 2700 EUR pilna laika studijas; 1600 EUR nepilna laika neklātienes studijas

Studiju saturs

STUDIJU PROCESĀ TU:

 • apgūsi, kā efektīvi pielietot skaitļošanas tehniku uzdevumu risināšanai un automatizācijas sistēmu izveidei
 • iemācīsies risināt praktiskus elektrotehniskos uzdevumus projektu līmenī
 • iegūsi izpratni par elektrotehnisko iekārtu uzbūvi, darbības principiem un automatizāciju
 • iemācīsies risināt elektrotehnisko iekārtu automatizācijas uzdevumus projektu līmenī
 • iegūsi izpratni par elektroenerģētiskajiem aspektiem
 • apgūsi darba organizāciju, sociālos un ekonomiskās darbības principus

Studiju priekšmeti

 • Elektrība un magnētisms
 • Programmēšanas valodas datortehnoloģijās
 • Elektroapgāde
 • Modernās ražošanas tehnoloģijas
 • Elektriskās mikromašīnas
 • Datoru pielietošana tehnoloģisko procesu automatizācijā
 • Mehānika
 • Energoelektronika
 • Digitālā elektronika
 • Ražošanas procesu automatizācija
 • Enerģētikas pamati
 • Automatizētie elektrotehnoloģiskie procesi u.c.

Studiju programmas apraksts: Studiju programma “Elektrotehnoloģiju datorvadība”

Karjeras iespējas

Pabeidzot studijas, Tu varēsi strādāt par elektrotehniķi dažādos uzņēmumos,  veikt elektromontāžas un automatizēto elektroiekārtu ekspluatācijas un uzraudzības darbus.

Studiju process

Studiju process tiek realizēts lekciju, praktisko nodarbību un laboratorijas darbu veidā. Liels īpatsvars studiju procesā ir studenta patstāvīgajam darbam. Uzņēmumos notiek prakses – iegūto teorētiskos zināšanu nostiprināšanai ar elektroinženieriem nepieciešamām praktiskajām iemaņām.
Studiju noslēgumā studenti izstrādā un aizstāv diplomdarbu.

Studentu pieredze

Kristaps Sekacis, 4. kurss 

Kādai konkrētai tehnoloģijai tiek piešķirta datora vadība, piemēram, automātiskā veļas mašīna, mēs nospiežam konkrētas pogas un slēdžus, procesors saprot ko mēs gribam, un programma sāk darbu. Es mācos saprast šos procesus, lai spētu pats izgatavot kādu ierīci, kurai tiktu pielietots procesors un tā darbotos automātiski bez manas patstāvīgas uzraudzības.

Šo studiju programmu izvēlējos, jo vēlētos būt universāls. Esmu ieguvis namdara specialitāti un domāju, ka ir tikai loģiski, ja labs namdaris spēj pats “savilkt” vadus un padarīt ikdienu vienkāršāku un interesantāku, ja, strādājot ar koku, spēj pielietot tehnoloģijas savā labā.

Rūpnīcās un autobūves uzņēmumos lielākā daļa procesu ir automatizēti – visu vada dators, kas ir krietni precīzāks un ātrāks par cilvēku. Mūsdienās tieši kvalitāte un kvantitāte ir tas, kas visu padara ātrāku un vienkāršāku. Protams, nevar noliegt arī roku darba neatkārtojamās īpašības. Manuprāt, šī studiju programma man dos plašas iespējas gan Latvijas uzņēmumos, gan ārzemēs, jo principā viss balstās uz elektrību un datorvadību, šai nozarei ir milzīgs potenciāls.