Uzņēmējdarbība un vadīšana

Ja vēlies būt uzņēmuma vadītājs vai dibināt savu uzņēmumu, studiju programma «Uzņēmējdarbība un vadīšana» ir Tava īstā izvēle. Studiju procesā Tu apgūsi uzņēmējdarbības vadības principus un iegūsi padziļinātas zināšanas tirgzinības un tirdzniecības jomā.

Iegūstamais grāds: pirmā līmeņa profesionālā augstākā (koledžas) izglītība, tirgzinību un tirdzniecības speciālista kvalifikācija

Studiju ilgums: 2 gadi 

Studiju norises vieta: Cēsis

Budžeta vietas: 6

Mācību maksa gadā: 1550 EUR

 

Studiju saturs

STUDIJU PROCESĀ TU:

  • Apgūsi, kā izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes uzņēmuma un tā struktūrvienību efektīvai darbībai;
  • Apgūsi, kā plānot un prognozēt uzņēmuma efektīvu un racionālu darbību atbilstoši noteiktajiem mērķiem,ekonomiskajai videi
    un darba tirgus situācijai;
  • Varēsi pilnveidot analītiskās spējas, iemaņas profesionālo problēmu izvirzīšanā un ar to saistīto uzdevumu risināšanā, projektu izstrādāšanā.

Studiju priekšmeti

Ekonomika
Saimnieciskās un darba tiesības
Grāmatvedība
Tirgzinības
Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana
Mazum- un vairumtirdzniecības vadīšana
Pārdošanas veicināšana
Starptautiskās tirgzinības
Patērētāju uzvedība tirgū
Tirgzinību plānošana u.c.

Vairāk par studiju programmu un apgūstamajiem priekšmetiem “Uzņēmējdarbības un vadības” studiju programma

Karjeras iespējas

Pabeidzot studijas, Tu varēsi strādāt dažādos privātos uzņēmumos,  valsts iestādēs, bankās, kā arī dibināt un vadīt savu uzņēmumu.

Studentu pieredze

Rūta Bērziņa, 2. kurss 

Es mācos uzņemējdarbību un vadību, iegūtās zināšanas varēšu izmantot, gan veidojot savu uzņēmumu, gan strādājot kādā citā uzņēmumā, kurā nepieciešamas attiecīgās zināšanas.
Šo programmu izvēlējos tāpēc, ka tā ietver daudz dažādus mācību priekšmetus – grāmatvedību, plānošanu, statistiku utt, kas noderēs ne tikai, lai veidotu uzņēmumu, bet arī, lai varētu strādāt, kādā citā uzņēmumā par ekonomistu, grāmatvedi, statistiķi , utt.
Manuprāt, tieši uzņēmējdarbības programmas studentiem ir ļoti daudz un dažādas iespējas , jo ir daudz plaši virzieni – grāmatvedība, mārketings, plānošana, statistika, utt. Katrs var izvēlēties, kurš novirziens ir sirdij tuvāks, un strādāt tieši tajā nozarē, protams, citur varbūt vajadzēs vēl piemācīties klāt. Strādāt var gan uzņēmumos, kā analītiķis, ekonomists, mārketinga speciālists, grāmatvedis , utt. Iespējas ir daudz un dažādas.