Enerģētika un elektrotehnika

Enerģētikas un elektrotehnikas studijas aptver enerģijas ražošanu, ražošanas tehnoloģijas, enerģijas pārvadīšanu un sadali, kā arī racionālu tās izmantošanu.

Pieaugošais pieprasījums pēc enerģijas resursiem visā pasaulē, enerģētikas nozari ir vērsis par ļoti dinamisku un izaicinājumiem pilnu vidi, kurā tiek izmantotas gan jaunākās tehnoloģijas, gan IT inovācijas, lai sniegtu arvien efektīvākus risinājumus finansiāli pieejamākas un videi draudzīgākas enerģijas nodrošināšanā.
Darba tirgū enerģētikas inženieri ir ļoti pieprasīti un labi apmaksāti speciālisti, programmas absolventiem ir plašas darba iespējas rūpniecībā, enerģētikā, būvniecībā, projektēšanas birojos u.c.

Iegūstamais grāds: Inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē

Studiju ilgums: 3 gadi pilna laika studijas; 4 gadi nepilna laika studijas

Studiju norises vieta: Cēsis

Budžeta vietas: 5

Mācību maksa: 1800EUR pilna laika studijas; 1400EUR nepilna laika studijas

Studiju saturs

STUDIJU PROCESĀ TU:

  • Apgūsi elektrisko tīklu un sistēmu, elektrisko mašīnu un aparātu darbības analīzes metožu lietošanu un analīzi,
    izmantojot datortehniku un atbilstošu programmatūru;
  • Iegūsi prasmes teorētiskās zināšanas izmantot konkrētu uzdevumu risināšanai elektrotehnikā un elektroenerģētikā;
  • Apgūsi pētījumu veikšanu par elektrotehnisko iekārtu darbības plānošanu un veikšanu;
  • Iegūsi izpratni par ekonomiskās darbības pamatiem.

Studiju priekšmeti

Enerģētika
Elektrozinātnes pamati
Datortehnika
Elektroapgādes optimizācija
Elektriskās stacijas, tīkli, sistēmas
Elektroapgāde un elektroiekārtas
Enerģētisko sistēmu automatizācija
Elektriskās mašīnas un aparāti, u.c.

Vairāk par studiju programmu un apgūstamajiem priekšmetiem “Enerģētikas un elektrotehnoloģiju” studiju programma

Karjeras iespējas

Pabeidzot studijas, Tu varēsi strādāt uzņēmumos, kuros ir elektrotehniskās iekārtas, kas nodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali, vai ar elektrotehnisko iekārtu ražošanu un realizāciju.

Studiju process

Studiju process tiek realizēts lekciju, praktisko nodarbību un laboratorijas darbu veidā. Bez tam studentiem jāveic liels patstāvīgā darba apjoms. Studiju noslēgumā studenti izstrādā un aizstāv bakalaura darbu.