Datorsistēmas, mobilo lietotņu izstrāde

Jaunā studiju programma «Datorsistēmas» ir pirmā studiju programma Latvijā, kas specializējas mobilo lietotņu izstrādē, to var apgūt tikai RTU Cēsu filiālē. Studiju programma ir vērsta uz kvalificētu programmēšanas speciālistu sagatavošanu praktiskam darbam ar sarežģītiem programmatūras produktiem un datortehnikas programmatūras izstrādē. Studiju procesā liela uzmanība tiks pievērsta iOS un Android mobilo lietotņu izveidei.
Programma tiek īstenota sadarbībā ar Draugiem Grupu, kas nodrošina prakses vietas, kā arī uzņēmuma vieslektoru lekcijas.

Programmētāji ir vieni no pieprasītākajiem speciālistiem ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē kopumā. Informāciju tehnoloģiju nozares attīstības tempi ir ļoti strauji, kas nozīmē, ka nepieciešamība pēc profesionāļiem nozarē būs aktuāla arī nākotnē. Ja Tevi interesē informācijas tehnoloģijas, darbs inovatīvā un dinamiskā nozarē, tad šī ir Tev piemērotā studiju programma.

Iegūstamā izglītība: pirmā līmeņa profesionālā augstākā (koledžas) izglītība lietišķo datorsistēmu programmatūrā

Studiju ilgums: 3 gadi 

Studiju norises vieta: Cēsis

Budžeta vietas: 12

Mācību maksa gadā: 1800EUR

Studiju saturs

STUDIJU PROCESĀ TU:

  • Iemācīsies lietot programmatūras izstrādes vides un rīkus, realizēt lietotāja interfeisu un algoritmus, lietojot
    programmēšanas valodu;
  • Apgūsi programmu veidošanu un atkļūdošanu, kādus algoritmus, metodes, programmproduktus un līdzekļus
    izvēlēties konkrētās problēmas risināšanai;
  • Apgūsi programmatūras dokumentāciju, analizēt programmas kodus un veikt esošās sistēmas analīzi;
  • Iemācīsies strādāt komandā un patstāvīgi, kā arī piedalīties projektu vadīšanā;
  • Apgūsi iemaņas izpildāmo darbu plānošanā un prioritāšu noteikšanā;
  • Iepazīsies ar IT nozares standartiem un kā rīkoties atbilstoši profesionālai ētikai.

Studiju priekšmeti

Mobilo aplikāciju izstrāde iOS, Android
Biroja darba automatizācija
Interfeisa dizaina izstrāde
Programmatūras izstrādes vides
Datu bāzu tehnoloģijas
Lielās datu bāzes
Programmatūras inženierija
Programmēšanas valodas
Objektorientētā programmēšana
Datortīkli
E-komercija u.c.

Vairāk par studiju programmu un apgūstamajiem priekšmetiem: Studiju programma “Datorsistēmas”

Karjeras iespējas

Pabeidzot studijas, Tu varēsi karjeru veidot informācijas tehnoloģiju uzņēmumos vai strādāt uzņēmumu IT nodaļās, kā arī veidot savu jaunuzņēmumu.

Studiju process

Studiju process tiek organizēts lekcijās, praktiskās iemaņas tiek iegūtas veicot laboratorijas darbus, kā arī studiju praksē uzņēmumos.
Studiju noslēgumā studenti izstrādā un aizstāv kvalifikācijas darbu.

Pēc 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības „Datorsistēmas” absolvēšanas un diploma saņemšanas, absolventi var turpināt studijas bakalaura profesionālajā studiju programmā „Datorsistēmas” (Rīgā) un 1,5 gada laikā iegūt bakalaura grādu un inženiera kvalifikāciju.