BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Stājoties universitātē, var rasties desmitiem jautājumu. Lai Tev palīdzētu, jautā

RTU Cēsu filiālē, tālrunis 64119003, e-pasts: rtucf [at] rtu.lv

Universitātē darbojas Uzņemšanas atbalsta zvanu centrs, kur uz Taviem jautājumiem atbildēs pieredzējuši operatori

Uzņemšanas atbalsta zvanu centra tālrunis 67089003, e-pasts: info [at] rtu.lv

Populārākos jautājumus esam apkopojuši arī šajā lapā.

Kur iegūt informāciju par RTU studiju programmu saturu?

Informāciju var iegūt gan šajā lapā, gan RTU mājaslapā, gan RTU Cēsu filiālē, Piebalgas ielā 3, tālrunis 64119003.
Uzņemšanas komisijā, Kaļķu ielā 1–121. kabinetā, tālrunis 67089319, RTU Studiju daļā Kaļķu ielā 1–208. kabinetā, tālrunis 67089480.

Kāda ir mācību maksa augstskolā?

 • Bakalaura līmeņa studiju programmas «Enerģētikas un elektrotehnikas», «Elektrotehnoloģiju datorvadības»:
  1800EUR pilna laika studijas; 1400EUR nepilna laika studijas.
 • Bakalaura līmeņa studiju programma «Materiālu tehnoloģija un dizains»
  1800EUR pilna laika studijas.
 • Pirmā līmeņa profesionālā augstākā (koledžas) izglītība:
  «Datorsistēmas» ar specializāciju mobilo lietotņu izstrādē 1800EUR pilna laika studijas.
  «Uzņēmējdarbība un vadīšana» 1500EUR pilna laika studijas.

Kā iestāties RTU, ja nav kārtoti centralizētie eksāmeni?

Studētgribētāji, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, piedalās konkursā uz tiesībām studēt RTU, pamatojoties uz sekmīgām (ne zemākām par 4) vidējās izglītības dokumenta atzīmēm.
Ja vidējā izglītība iegūta sākot no 2004. gada, konkurss uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās notiek pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem.

Kas var pretendēt uz budžeta vietām?

Uz budžeta vietām var pretendēt ikviens Latvijas Republikas (LR) pilsonis un personas, kurām ir LR nepilsoņa pase; kā arī personas, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas LR. Šīm personām nepieciešama vidējā izglītība, un izglītības dokumentā nedrīkst būt nesekmīga vērtējuma (zemākā pieļaujamā atzīme ir 4) šādos priekšmetos: matemātika, fizika, ķīmija, informātika, latviešu valoda, svešvaloda (angļu, vācu vai franču), ekonomika, dabaszinības.

Vai iegūtās vietas olimpiādēs sniedz kādas priekšrocības?

Ja pēdējo divu gadu laikā Tev ir iegūta godalgota vieta starptautiskās vai Latvijas valsts olimpiādēs matemātikā, fizikā, ķīmijā vai informātikā, universitātē Tevi ieskaitīsim bez konkursa, ja vien būs nokārtoti izvēlētajai studiju programmai atbilstošie CE.

Vai pieteikums studijām jāiesniedz personīgi?

Pieteikumu studijām vēlams iesniegt personīgi. Izņēmuma gadījumos pieteikumu studijām var iesniegt pilnvarota persona. Uzņemšanas komisijai būs jāuzrāda pilnvara (nav jābūt notariāli apstiprinātai), pilnvarotās personas pasi un visu dokumentu oriģinālus, kas nepieciešami, piesakoties studijām. Ja pilnvarotā persona nevarēs uzrādīt Tavu pasi, būs nepieciešama pases kopija.

Vai es varu pildīt elektronisko pieteikumu, ja šogad pabeidzu 12. klasi, bet man vēl nav atestāta?

Jā, vari.

Ko darīt, ja nozaudēts vidusskolas atestāts?

Doties ar iesniegumu uz izglītības iestādi, kas atestātu ir izsniegusi vai uz attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldi, ja izglītības iestāde ir likvidēta.

Kādi dokumenti nepieciešami, lai pieteiktos studijām?

Nepieciešama pase, centralizēto eksāmenu sertifikāti un sekmju izraksts. Pases derīguma termiņš nedrīkst būt beidzies!
Piesakoties studijām, tiks paņemtas dokumentu kopijas, orģinālus varēsi paturēt.

Vai studiju maksa jāmaksā uzreiz par visu studiju gadu?

Nē, studiju maksu var maksāt par pusgadu vai mēnesi.

Vai studiju laikā studiju maksa var mainīties?

Ja studiju programma tiek apgūta noteiktajā termiņā bez studiju pārtraukuma/-iem, studiju maksa ir nemainīga.

Vai RTU Cēsu filiāle piedāvā studentu viesnīcu?

Jā, studentiem, kuri mācās Cēsu filiālē ir iespēja dzīvot dienesta viesnīcā. Informāciju par RTU studentu viesnīcu var iegūt filiālē Cēsīs, Piebalgas ielā 3, tālrunis 64119003, e-pasts: rtucf [at] rtu.lv .

Vai RTU studenti saņem stipendijas?

No RTU stipendiju fonda stipendiju saņem vidēji 20% studējošo, kuri uzņemti konkursa kārtībā un studē valsts finansētajās studiju vietās. Sīkāka informācija par stipendijām atrodama šeit.

Vai RTU ir ražošanas prakse?

Ražošanas prakses ir visās profesionālo studiju programmās. Informāciju par prakses iespējām ārvalstīs sniedz RTU Starptautiskās sadarbības departamenta projektu vadītāja Evita Miščuka Kaļķu ielā 1–302. kabinetā, tālrunis 67089314; e-pasts: evita.miscuka [at] rtu.lv.

Vai RTU studentiem ir iespēja braukt studēt ārzemju augstskolās?

Jā, RTU studenti var saņemt stipendijas studijām ārzemēs. Sīkāku informāciju par iespējām iegūsiet RTU Starptautisko attiecību daļā.

Neatradi atbildi? Uzdod savu jautājumu šeit!