STUDIJU GRAFIKS 2016./2017. AKADĒMISKAJĀ GADĀ

Akadēmiskā gada ievadpasākums jaunuzņemtajiem studentiem01.09.2016.
Rudens semestris 01.09.2016.–29.01.2017.
Ziemas brīvlaiks24.12.2016.–01.01.2017.
Ziemas sesija02.01.2017.–29.01.2017.
Pavasara semestris30.01.2017.–22.06.2017.
Pavasara brīvlaiks09.04.2017.–17.04.2017.
Pavasara sesija29.05.2017.–22.06.2017.