SADARBĪBA AR SKOLĀM

PROTOTIPĒŠANAS LABORATORIJA 
Prototipēšanas laboratorija

RTU Cēsu filiālē ir izveidota mācību un prototipēšanas laboratorija, kurā iespējams izstrādāt dažādu detaļu un dizaina objektu prototipus, izmantojot 3D tehnoloģiju iespējas.
Laboratorijā pieejamas arī elektroiekārtas un mērierīces laboratorijas darbu veikšanai.
Aicinām skolas apmeklēt mūsu laboratoriju un veikt mācību procesam nepieciešamos laboratorijas darbus, kā arī nākt vizītē uz RTU Cēsu filiāles laboratoriju, lai iepazītos ar iespējām, ko sniedz nodarbības laboratorijā.

Lai pieteiktos vizītei uz laboratoriju, lūgums sazināties ar RTU Cēsu filiāles administrāciju

 cesis@rtu.lv;

  64119003

IZGLĪTOJOŠĀS PROGRAMMAS SKOLĀM 

RTU Cēsu filiāle ir izstrādājusi izglītojošu programmu skolām, piedāvājot nodarbības skolēniem un skolotājiem. Izglītojošā programma ietver dažādas izglītības metodes: informatīvās lekcijas par inženierzinātni un inženieru profesiju, inženieru darbnīcas un kursus.

Lai uzzinātu vairāk par izglītojošajām programmām, lūgums sazināties ar RTU Cēsu filiāles administrāciju

 cesis@rtu.lv;

  64119003

3D. Robotika. Elektronika.

Kursu piedāvājums skolēniem (7.-9.klase)
1. 3D printeru uzbūve un darbības principi

 • Tiek izskaidrota dažādu 3D printeru uzbūve, pielietojumi un darbības principi
 • 3D printeru pielietojamo materiālu īpašības un atšķirības
 • 3D objekta drukāšana

2. 3D objektu veidošana uz datora

 • Tiek izskaidrots un demonstrē kā veidot 3D modeli
 • Jaunieši paši izveido savu 3D objektu pēc uzdota uzdevuma

3. Elektronikas pasīvās un aktīvās komponentes

 • Teorētiskā apmācība par elektronikas mērvienībām
 • Tiek iepazīstināti ar elektronikas pasīvajām un aktīvajām elementiem
 • Praktiskā veidā izskaidrota to darbība un pielietojumi

4. Lodēšana un elektriskās ķēdes izveide

 • Tiek, izskaidrots kā strādāt ar lodāmuru
 • Praktiski veic elektriskās ķēdes izveidi uz universālās lodēšanas plates un veic lodēšanu, kā arī izveidotās elektriskās ķēdes testēšanu

5. Programmēšana

 • Programmēšanas pamatzināšanu apguve uz Arduino platformas
 • Praktiski pēc uzdota uzdevuma veic programmas izveidi, kas tiek pārbaudīta, pieslēdzot attiecīgus izpildelementus un sensorus pie Arduino platformas

6. Robota izveide (Radio vadāms transports)

 • Pēc iepriekš izveidotajiem 3D objektiem, tiek uzkonstruēts transports
 • Tiek sastādīta elektriskā shēma un izvēlēti nepieciešamie elektriskie elementi un sensori

7. Spiestās plates izveide (PCB)

 • Tiek datorizēti izveidota iepriekš sastādītā elektriskā shēma
 • Praktiski tiek veidota spiestā plate priekš robota

8. Elementu lodēšana pie pašu izveidotās spiestās plates

 • Pie iepriekš izveidotās spiestās plates tiek pievienoti un pielodēti nepieciešamie elementi
 • Turpina konstruēt robotu

9. Robota programmas izstrāde uz Arduino bāzes

 • Tiek izveidota programma, robota elektriskajai piedziņai, vadībai un komunikācijai ar lietotāju.
 • Tiek izveidota viedtālruņa aplikācija robota vadībai.

10. Robota testēšana

 • Tiek pabeigts iepriekš konstruētais robots savienojot visus izpildelementus.
 • Tiek testēta robota darbība, vadība un komunikācija starp robotu un lietotāju, tiek veikti secinājumi par nepieciešamajiem uzlabojumiem.

11. Mēraparāti elektronikā

 • Iepazīšanās ar dažādiem mēraparātiem un to pielietojumiem
 • Praktiski veic dažādus elektriskos mērījumus.12. Elektrodrošība mājās un apkārtējā vidē
 • Tiek runāts par elektrodrošību mājās un apkārtējā vidē, kā izvairīties no elektrotriecieniem.
 • Tiek apspriests, kā rīkoties gūstot elektrotriecienu vai palīdzēt, kādam, kas guvis elektrotriecienu

vienas nodarbības laiks: 1 stunda 30 minūtes

Informatīvās lekcijas

„Inženieris un tehnoloģijas“

Aizraujošs un saistošs stāstījums par inženieru darbu ar tehnoloģijām – kas ir tehnoloģijas, kādus pienākumus veic un kādus uzdevumus risina inženieri, kādās ikdienas situācijās mēs saskaramies ar inženieru darbu.
Lekcijas ilgums 45-50 min.

„Dažādā elektronika“

Lekcija par elektronikas attīstības vēsturi, skaitļošanas tehnikas un energoelektronikas attīstību, mehatroniku un integrētajām sistēmām, viedajām sistēmām un lietu internetu.
Lekcijas ilgums 60 min.

„Vide un enerģētika“

Lekcija par enerģētikas attīstību un mūsdienu energopatēriņa ietekmi uz vidi, atjaunojamiem energoresursiem.
Lekcijas ilgums 45 – 50 min

Inženieru darbnīcas

Fizikas lekcija un laboratorijas darbi

Izvēlētā tēma tiek saskaņota ar skolotāju.
Auditorija: skolēni no 7. klases.
Apjoms: 1 reizi mēnesī 2 x 45 min.

Ķīmija un laboratorijas darbi

Izvēlētā tēma tiek saskaņota ar skolotāju.
Auditorija: skolēni no 7. klases.
Apjoms: 1 reizi mēnesī 2 x 45 min.

IT un programmēšana

Izvēlētā tēma tiek saskaņota ar skolotāju.
Auditorija: skolēniem no 7. līdz 9. klasei un no 10. līdz 12. klasei.
Apjoms: 1 reizi mēnesī 2 x 45 min.

Funkcionālais dizains un dizaina process

Papildus izglītības kurss par funkcionālo un 3D drukas dizainu. Teorētiskās un praktiskās nodarbības.
Auditorija: vidusskolas skolēni
Laiks un vieta: vienojoties ar skolu

Māki mācīties

Kursi par efektīvākām mācīšanās metodēm. Kursu ietvaros – teorētisko un praktisko nodarbību laikā, tiek skaidrots mācīšanās process, kā smadzenes uztver informāciju, piedāvātas efektīvākās mācīšanās metodes, ar kuru palīdzību var vieglāk uztvert un atcerēties mācību vielu. Vielas veiksmīgākai apgūšanai tiek uzdoti mājas darbi.
Kurss paredzēts pamatskolas un vidusskolas skolēniem.
Apjoms: līdz 4 x 1,5h
Laiks un vieta: vienojoties ar skolu

Pētnieciskie darbi

RTU Cēsu filiāle piedāvā skolēniem izstrādāt pētnieciskos darbus inženierzinātnēs, strādājot ar RTU pētniekiem  un  studentiem.  Darbi  ir  ar praktisku  mērķi  jaunu risinājumu  izpētē  un  esošo  problēmu risināšanā dažādos  uzņēmumos  un pašvaldībās, kā arī padziļinātas mācību vielas izpratnei.