SADARBĪBA

RTU Cēsu filiāle sadarbojas ar uzņēmumiem un organizācijām gan pētniecības, gan izglītības jomā.

PĒTNIECĪBA
RTU Cēsu filiāle darbojas kā Vidzemes reģiona zināšanu pilnveides un biznesa veicināšanas centrs, piedāvājot uzņēmumiem un organizācijām pētījumus, kas nodrošina reģiona organizācijām un pašvaldībām nepieciešamo kompetenci inženiertehnisko risinājumu izpētē un izstrādē. Vairāk par sadarbības iespējām uzņēmumiem un organizācijām var uzzināt sadaļā Uzņēmumiem un organizācijām.

IZGLĪTĪBA
RTU Cēsu filiāles piedāvātie tālākizglītības kursi un  mūžizglītības programma veicina uzņēmumu darbinieku kompetenci un kvalifikācijas paaugstināšanu. RTU Cēsu filiālē ir iespējams pieteikties akreditēto studiju programmu atsevišķu studiju priekšmetu apguvei klausītāja statusā. Vairāk par mūžizglītību un filiālē piedāvātājiem kursiem var uzzināt sadaļā Tālākizglītība.
Lai veicinātu izglītības saturu dažādošanu, RTU Cēsu filiāle ir izstrādājusi īpašu papildizglītības programmu skolām, kas paredzēts gan skolēniem, gan skolotājiem. Vairāk par sadarbības iespējām skolām var uzzināt sadaļā Skolām.