SADARBĪBA AR IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM, UZŅĒMUMIEM UN CITĀM ORGANIZĀCIJĀM

RTU Cēsu filiāle veido aktīvu sadarbību ar izglītības iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām gan pētniecības, gan izglītības jomā.

Sadarbība ar uzņēmumiem pētniecības jomā

RTU Cēsu filiāle darbojas kā Vidzemes reģiona zināšanu pilnveides un biznesa veicināšanas centrs, piedāvājot uzņēmumiem un organizācijām pētījumus, kas nodrošina reģiona organizācijām un pašvaldībām nepieciešamo kompetenci inženiertehnisko risinājumu izpētē un izstrādē.

Sadarbība ar uzņēmumiem izglītības jomā

RTU Cēsu filiāles piedāvātie tālākizglītības kursi un  mūžizglītības programma veicina uzņēmumu darbinieku kompetenci un kvalifikācijas paaugstināšanu. RTU Cēsu filiālē ir iespējams pieteikties akreditēto studiju programmu atsevišķu studiju priekšmetu apguvei klausītāja statusā.

Sadarbība ar skolām, izglītības iestādēm

Lai veicinātu izglītības saturu dažādošanu, RTU Cēsu filiāle ir izstrādājusi īpašu papildizglītības programmu skolām, kas paredzēts gan skolēniem, gan skolotājiem.