Programmēšanas pamati

Kursa dalībnieki gūst zināšanas programmēšanas pamatos JavaScript, C/C++/PYTHON/PHP/HTML/CSS/ARDUINO IDE valodās un par tās iespējamiem pielietojumiem dažādās sfērās.

Digitālais mārketings no tuvās nākotnes

15.novembrī notika RTU Cēsu filiālē ”Digitālais mārketings no tuvās nākotnes”. Brančā ar zināšanās un praktisko pieredzi digitālajā mārketingā dalījās RTU studenti, abosolventi, kā arī topošie studenti.

SolidWork pamati

Iegūsti inženiera un dizainera prasmes, apgūstot SolidWorks vidi, veidojot dažādas 2D vai 3D skices ar precīziem parametriem.

Šūšanas pamati

Nodrošināt izglītojamo ar zināšanām un prasmēm, kas ir nepieciešamas, lai spētu patstāvīgi veikt vieglo apģērbu un mājas tekstilizstrādājumu šūšanu.

sagatavošanas kursi matemātikas eksāmenam

MATEMĀTIKAS KURSI VIDUSSKOLĒNIEM

Kursi palīdzēs sagatavoties vidusskolēniem centralizētajam eksāmenam un padziļināt savas zināšanas, kas būs nepieciešamas, studējot RTU.

IESPĒJA PIETEIKTIES ATVĒRTĀS UNIVERSITĀTES STUDIJĀM

RTU Cēsu filiālē ikvienam interesentam iespējams apgūt atsevišķus studiju programmu kursus inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs.

Lietu internets studijas

INŽENIERZINĀTŅU STUDIJAS 

Inženierzinātnes RTU Cēsu filiālē iespējams studēt divās studiju programmās. Profesionālā bakalaura studiju programmā «Elektrotehnoloģiju datorvadība» studenti specializējas Lietu internetā. Studiju programmā «Enerģētika un elektrotehnika» absolventi iegūst akadēmisko bakalaura grādu inženierzinātnēs. Studiju programmas ir pilna laika jeb dienas studijas un nepilna laika neklātienes studijas.

mobilās aplikācijas

 INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU STUDIJAS 

Studējot programmēšanu studija programmā «Datorsistēmas», studenti papildus specializējas mobilo lietotņu izstrādē. Studiju programmas absolventi iegūst Pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Studiju programma veidota sadarbībā ar Draugiem Grupu.  

Uzņēmējdarbības studijas Cēsīs

UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN VADĪŠANA  STUDIJAS 

Programma veidota tā, lai mūsdienu tehnoloģiju, sabiedriskās un ekonomiskās vides un darba tirgus mainīgajos apstākļos jaunie uzņēmēji un vadītāji iegūtu daudzpusīgas darbam nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Ņemot vērā darba devēju ieteikumus, studiju programmā ir paredzēta iespēja specializēties mārketinga jomā.

ĀTRĀS SAITES

rtu_lv

ORTUS_portals