KURSI. TĀLĀKIZGLĪTĪBA

KURSS  DALĪBAS  MAKSA KURSA ILGUMS NORISES  PERIODS PIETEIKŠANĀS
Grafiskā dizaina programma CorelDRAW

Grafiskā dizaina kursos CorelDRAW tiek apgūti programmas pamati (1. līmenis), iegūtas prasmes vienkāršu dizainu izveidē – veikt vizītkaršu, zīmogu, plakātu un citu elementāru reklāmas materiālu maketēšanu.

122 EUR,
RTU studentiem un RTU asociācijas biedriem 20% atlaide
 8 nodarbības,
sestdienās,
9.30 – 13.00

pirmā nodarbība 16. martā, 2019. gadā
goo.gl/forms/0JV0GjrEkg9iOw703 
JavaScript programmēšanas pamati

Ievadkurss programmēšanā sniedz ieskatu programmēšanas pamatos, lai pedagogs spētu izmantot tehnoloģijas un programmēšanu mūsdienīgā mācību procesā arī ārpus informātikas un datorikas stundām.

     90 EUR  2 nodarbības,
16 akadēmiskās
stundas
22. un 23. februārī, plkst. 9 – 17 https://ej.uz/z6kn