ATVĒRTĀ UNIVERSITĀTE

Atvērtā universitāte

RTU Cēsu filiālē ikvienam interesentam iespējams apgūt atsevišķus studiju programmu kursus inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs.

Kursu apgūšana Atvērtajā universitātē sniedz iespēju:

– gūt vai papildināt zināšanas konkrētajā nozarē;
– apgūt tikai sev interesējošos mācību kursus;
– iepazīt studiju saturu un programmu.

Lai pieteiktos atsevišķu studiju kursu apguvei, jāizvēlas kāds no studiju programmās piedāvātajiem studiju priekšmetiem.

Pēc studiju kursa apguves un veiksmīgi nokārtota gala pārbaudījuma, klausītājam tiek izsniegts RTU Tālākizglītības apliecība par apgūto priekšmetu (var saņemt arī sertifikātu kā pielikumu apliecībai).

Pieteikties atsevišķu studiju kursu apguvei var rakstot uz e-pasta adresi cesis@rtu.lv vai zvanot uz tālr. 64119003