RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES ABSOLVENTU ASOCIĀCIJA VIDZEMĒ

RTU absolventi Vidzemē

Rīgas Tehniskās universitātes Absolventu asociācijas (RTU AA) Vidzemes filiāle tika atklāta 2015. gada 20. novembrī, tās dalībnieki ir Vidzemē dzīvojošie RTU absolventi.

RTU Absolventu asociācija ir Latvijā lielākā sabiedriskā organizācija, kas apvieno augstskolas absolventus. Tās Vidzemes filiāles izveide saistīta ar RTU AA vēlmi sekmēt Vidzemē strādājošo un dzīvojošo augstskolas beidzēju savstarpējo saziņu un profesionālo sadarbību un veicināt piederības izjūtu RTU, Vidzemes reģionam, nodrošinot Vidzemē notiekošo augstskolas aktivitāšu kā kvalitatīvu, tā kvantitatīvu pieaugumu.

Absolventu asociācijas biedru priekšrocības: 

Kontakti – iespēja atrast un atkal satikt studiju laika draugus, mācībspēkus, zinātniekus, biznesa partnerus.
Mūžizglītība – iespēja turpināt izglītību savā specialitātē, apmeklēt asociācijas organizētus seminārus, kursus, lekcijas un citus pasākumus.
Saikne ar augstskolu – iespēja iesaistīties biznesa un zinātnes sadarbības projektos, atbalstīt RTU ar savām zināšanām vai finansējumu, piedāvāt darba vai prakses iespējas studentiem un citiem absolventiem.

Kļūsti par biedru!