RTU CĒSU FILIĀLE AICINA SKOLĒNUS SAGATAVOŠANĀS KURSIEM CENTRALIZĒTAJAM MATEMĀTIKAS EKSĀMENAM

sagatvošanas kursi matemātikas centralizētajiem eksāmeniem

Veicinot Vidzemes reģiona skolēnu veiksmīgu sagatavošanos centralizētajiem eksāmeniem un studijām augstskolā, no novembra Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Cēsu filiāle piedāvā sagatavošanas kursus matemātikas centralizētajam eksāmenam.

Sagatavošanas nodarbībās centralizētajam eksāmenam tiek atkārtoti un padziļinātāk aplūkoti matemātikas temati, kas ietverti vidusskolas kursā. Kursi palīdzēs sagatavoties centralizētajam eksāmenam un padziļināt savas zināšanas, kas būs nepieciešamas, studējot RTU.

Kursu sākums 2018. gada 10. novembris
Kursu ilgums ir 6 mēneši 

Kursi notiks RTU Cēsu filiālē, Piebalgas ielā 3
Nodarbības plānotas sestdienās (divas reizes mēnesī) plkst. 9 –13.30

Lai kļūtu par kursu dalībnieku, jāaizpilda elektroniskais pieteikums līdz 1. novembrim https://goo.gl/forms/pigWFTDinKCQtf5y1

Maksa par kursiem – 95 EUR.

Papildu informācija par kursiem: Rita.Bibere@rtu.lv, tālr. 26278435