RTU Cēsu filiāle aicina pieteikties profesionālās kompetences pilnveides kursiem

EU fondu mācības Cēsīs

RTU Cēsu filiāle aicina pieteikties profesionālās pilnveides kursiem projektā «Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide», kas tiks īstenoti sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA).

Projekta «Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide» mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbas-pēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

RTU Cēsu filiālē paredzēts īstenot deviņus kursus neformālās izglītības program-mas ietvaros: «Šūto un dekoratīvo izstrādājumu ražošanas tehnoloģija», «Rasēša-nas pamati», «Programmējamie kontrolleri», «Kontrolleru, mikrokontrolleru un mik-roprocesoru sistēmu programmēšana», «Lodēšanas tehnoloģijas un standarti», «Industriālais dizains elektronisko un optisko iekārtu ražošanā: materiāli, dizains, funkcionalitāte», «Automatizētas projektēšanas sistēmas (CAD/CAM) elektronisko un optisko iekārtu ražošanā», «Datorprogrammas interjera noformējumam (SweetHome 3D, SketchUP) pamati».

Projekta mērķa grupa ir strādājošie vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu izglītību vai iegūtu pamata, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksā-jums, ko var segt arī darbinieka darba devējs. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Kursi tiks uzsākti 2018. gada jūnijā, norises vieta – RTU Cēsu filiāle, Cēsīs, Piebal-gas ielā 3. Pieteikties kursiem var klātienē RTU Cēsu filiālē līdz 16. aprīlim, darba dienās no plkst. 9 līdz 16.

Papildu informācija par kursiem atrodama RTU Cēsu filiāles mājas lapā cf.rtu.lv/macibas-pieaugusajiem  un projekta oficiālajā tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Projektu «Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide» finansē Ei-ropas Sociālais fonds un Latvijas valsts.