Studentu viesnīca

RTU Cēsu filiāles studentiem ir iespēja dzīvot Cēsu izglītības iestāžu skolēnu un studentu viesnīcā Putniņkrogs, Saules ielā 23. Maksa par istabiņu EUR 35 mēnesī.

Uz vietu RTU studentu viesnīcā var pretendēt jebkurš students atbilstoši vietu piešķiršanas kritērijiem un kārtībai. Priekšroka ir budžeta grupas studentiem.

Informāciju par dienesta viesnīcu var saņemt, zvanot pa tālruni 64119003 vai rakstots uz e-pastu cesis@rtu.lv