RTU Cēsu filiālē viesojās Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji

Rīgas Tehniskās universitātes Cēsu filiālē, 9.jūnijā viesojās Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta pārstāvji, lai pārrunātu paveikto izglītības kvalitātes un konkurētspējas uzlabošanā.

Delegāciju vadīja Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāra vietniece – Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta  Agrita Kiopa, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece ES jautājumos, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākais eksperts zinātnes politikas plānošanā Dmitrijs Stepanovs, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperte Dace Jansone, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta eksperte Santa Čakire.

Vizītes sākumā RTU Cēsu filiāles direktors Alvis Sokolovs iepazīstināja ar filiāles darbību, prezentējot studiju programmas, paveikto pētniecības jomā, kā arī informējot par sadarbību ar skolām.

Tikšanās laikā tika pārrunātas aktualitātes augstākajā izglītībā jomā un nepieciešamību veidot ciešāku saistību starp vidējo un augstāko izglītību, uzsverot STEM zinību apgūšanas nozīmīgumu skolās, pilnveidojot mācību metodes, kas rosinātu skolēnu interesi un vēlmi tās mācīties.