IESPĒJA PIETEIKTIES ATVĒRTĀS UNIVERSITĀTES STUDIJĀM

RTU Cēsu filiālē ikvienam interesentam iespējams apgūt atsevišķus studiju programmu kursus inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs.

uzņemšana neklātienes studijās

RTU CĒSU FILIĀLE AICINA PIETEIKTIES NEKLĀTIENES STUDIJĀM

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Cēsu filiāles neklātienes studiju programmās turpinās studentu uzņemšana līdz 13. septembrim.

radošā programmēšana

PROGRAMMĒŠANAS NODARBĪBAS
«RADOŠĀ PROGRAMMĒŠANA»

Aicinām pieteikties nodarbībām «Radošā programmēšana». Nodarbības notiks RTU Cēsu filiālē, Piebalgas ielā 3, reizi nedēļā – trešdienās, no plkst. 16 līdz 17.30. «Radošā programmēšana» paredzēta interesentiem, kuri vēlas gūt zināšanas programmēšanā un elektronikā, un to pielietošanā tēlotājmākslas vai/mūzikas radīšanā.

Lietu internets studijas

INŽENIERZINĀTŅU STUDIJAS 

Inženierzinātnes RTU Cēsu filiālē iespējams studēt divās studiju programmās. Profesionālā bakalaura studiju programmā «Elektrotehnoloģiju datorvadība» studenti specializējas Lietu internetā. Studiju programmā «Enerģētika un elektrotehnika» absolventi iegūst akadēmisko bakalaura grādu inženierzinātnēs. Studiju programmas ir pilna laika jeb dienas studijas un nepilna laika neklātienes studijas.

mobilās aplikācijas

 INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU STUDIJAS 

Studējot programmēšanu studija programmā «Datorsistēmas», studenti papildus specializējas mobilo lietotņu izstrādē. Studiju programmas absolventi iegūst Pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Studiju programma veidota sadarbībā ar Draugiem Grupu.  

Uzņēmējdarbības studijas Cēsīs

UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN VADĪŠANA  STUDIJAS 

Programma veidota tā, lai mūsdienu tehnoloģiju, sabiedriskās un ekonomiskās vides un darba tirgus mainīgajos apstākļos jaunie uzņēmēji un vadītāji iegūtu daudzpusīgas darbam nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Ņemot vērā darba devēju ieteikumus, studiju programmā ir paredzēta iespēja specializēties mārketinga jomā.

ĀTRĀS SAITES

rtu_lv

ORTUS_portals